Số 36, Tổ 12, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.
Hotline: 0962.639.580
Giờ làm việc: 8h - 18h / Thứ 2 - 7 hàng tuần

Mức Phí Trước Bạ 12% Sẽ Được Áp Dụng ?

Cục thuế TP. Hà Nội cũng yêu cầu các Chi cục Thuế nghiêm túc thực hiện: Phổ biến đến toàn thể công chức các nội dung trên và niêm yết công khai thông tin về việc áp dụng mức lệ phí trước bạ mới tại địa điểm thu lệ phí trước bạ. Với các trường hợp có vướng mắc, các Chi cục Thuế phản ánh bằng văn bản về Cục Thuế TP. Hà Nội để giải quyết theo quy định.

Phí trước bạ 12%

Theo đó, nhằm hực hiện Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thực hiện Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 02/7/2013 của Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội khóa XIV kỳ họp thứ 7 về việc ban hành, thay thế một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP. Hà Nội, thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân Thành phố; ngày 10/7/2013, Cục thuế TP. Hà Nội có công văn số 25381/CT-THNVDT về việc lưu ý về chính sách mới đối với lệ phí trước bạ.

phí trước bạ lần đầu 12%

Theo các văn bản quy định nêu trên, kể từ ngày 12/7/2013, trên địa bàn TP. Hà Nội áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe): Nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 12%.

Ngoài ra, Cục thuế TP. Hà Nội cũng yêu cầu các Chi cục Thuế nghiêm túc thực hiện: Phổ biến đến toàn thể công chức các nội dung trên và niêm yết công khai thông tin về việc áp dụng mức lệ phí trước bạ mới tại địa điểm thu lệ phí trước bạ. Với các trường hợp có vướng mắc, các Chi cục Thuế phản ánh bằng văn bản về Cục Thuế TP. Hà Nội để giải quyết theo quy định.

Rate this post

Viết một bình luận