Số 36, Tổ 12, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.
Hotline: 0962.639.580
Giờ làm việc: 8h - 18h / Thứ 2 - 7 hàng tuần

Lớp học kế toán trưởng

Lớp học kế toán trưởng – Nội dung trương trình học:

Lớp học kế toán trưởng

Chương trình đào tạo gồm các chuyên đề:
(Đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC)

Kế toán tài chính doanh nghiệp.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp (Chuẩn mực kế toán: VAS17)
– Vốn hóa chi phí đi vay (Chuẩn mực kế toán: VAS16)
– Hồi tố kế toán (Chuẩn mực kế toán: VAS29)
– Tỷ giá hối đối (Chuẩn mực kế toán: VAS10)
– Thông tư 200

Quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính.

– Lý thuyết tiền tệ theo thời gian.
– Lượng giá chứng khoán.
– Hoạch định ngân quỹ vốn đầu tư dài hạn.
– Lập kế hoạch tài chính.

Kế toán quản trị.

– Tổng quan về kế toán quản trị và phân loại chi phí.
– Mối quan hệ giữa chi phí vá khối lượng lợi nhuận.
– Báo cáo bộ phận.
– Định giá.
– Thông tin thích hợp.

Kế toán quản trị.

Kiểm toán.

– Tổng quan về báo cáo tài chính.
– Tổng quan về kiểm toán.
– Chu trình kiểm toán.

Thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư:

– Khái niệm về dự án đầu tư.
– Lập hồ sơ dự án đầu tư:

  • Nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư.
  • Nghiên cứu khả thi dự án đầu tư.
    – Thẩm định dự án đầu tư.

Thanh toán tín dụng ngân hàng.

– Khái niệm về thanh toán quốc tế, incoterms và hợp đồng thương mại quốc tế, bộ chứng từ, các phương tiện và các phương thức thanh toán quốc tế.

Luật doanh nghiệp, Luật thuế và khai báo thuế, Luật kế toán.

Luật doanh nghiệp, Luật thuế và khai báo thuế, Luật kế toán.

– Những quy định chung về luật thương mại.
– Pháp luật về doanh nghiệp: Các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vôn đầu tu nước ngoài,…
– Tổ chức lại, giải thể, phá sản.
– Hợp đồng thương mại: Khái niệm về hợp đồng thương mại, nội dung hợp đồng thương mại, thực hiện hợp đồng thương mại.
– Giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết tranh.

Tổ chức kế toán, vai trò và nhiệm vụ của kế toán trưởng.

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận