Số 36, Tổ 12, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.
Hotline: 0962.639.580
Giờ làm việc: 8h - 18h / Thứ 2 - 7 hàng tuần

Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Là Gì? Doanh Nghiệp Chuyển Đổi Từ Hộ Kinh Doanh Sẽ Nhận Được Những Hỗ Trợ Gì?

Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ? Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ nhận được những hỗ trợ gì?

Cho tôi hỏi thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ? Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ nhận được những hỗ trợ gì? – Câu hỏi của chị Hà-Hưng Yên

Cùng Kế Toán AMI cùng tìm hiểu

chinh sach ho tro doanh nghiep vua va nho

Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị Định 80/2021/NĐ-CP tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ? Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ nhận được những hỗ trợ gì?

Có thể chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp vừa và nhỏ không?

Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi loại hình kinh doanh sang doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định tại Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP và cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

– Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.

– Trường hợp muốn chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

– Trường hợp muốn chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty hợp danh cần chuẩn bị Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Danh sách thành viên; Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức nước ngoài;

 Trường hợp muốn chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty cổ phần cần chuẩn những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài.

– Trường hợp muốn chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty; Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ nhận được những hỗ trợ gì?

Theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Nghị định 80/2021/NĐ-CPhộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp tư nhân sẽ nhận được những hổ trợ sau:

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tư vấn, hướng dẫn miễn phí hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp.

– Được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

– Hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

– Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Rate this post

Viết một bình luận