Tag: thuế xăng dầu

Thuế xăng dầu phải nộp trước khi thông quan

Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai. Căn cứ quy định này, trường hợp người nộp thuế không có bảo lãnh của tổ chức tín dụng thì về nguyên tắc phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng. Theo hướng dẫn của Tổng cục ...