Tag: quy định về in hóa đơn gtgt

Cách đặt in hóa đơn GTGT lần đầu năm 2015

Nhà in phải là doanh nghiệp có ĐKKD còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm). Các bạn có thể đến cập nhật danh sách các nhà in trên Chi cục thuế. Bước 1: Làm đơn đề nghị : – Trước ...