Tag: kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Báo cáo thuế khi lập công ty

Có quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán do Giám đốc vừa được bổ nhiệm ký thường là người đại diện đã bầu từ ban đầu, nếu là Kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ kế toán trưởng. Sau khi công ty thành lập trong thời hạn 30 ngày ...