Tag: thủ tục mở tài khoản công ty

Thủ tục mở tài khoản công ty tại ngân hàng

Khi mở tài khoản ngân hàng cho công ty, một số ngân hàng còn yêu cầu thêm: Quyết định thành lập công ty và điều lệ thành lập công ty, và bắt buộc phải có kế toán trưởng, khi đó cần 1 bản sao công chứng CMND của kế toán. Trong tình hình có rất ...