Tag: nhạc rock

Thầy “Rocker” một lãnh đạo đáng để học tập

Clapton, Simon, rất nhiều nghệ sỹ cũng như các nhà lãnh đạo nổi danh đã khám phá ra cách thức họ học hỏi tốt nhất và làm thế nào để việc hỏi hỏi đó truyền sức mạnh cho sự phát triển của họ. Trong cuốn sách Crucibles of Leadership, tác giả Robert J. Thomas đã ...