Tag: lớp kế toán excel

Đào tạo kế toán trên excel

Tham gia khóa học các bạn sẽ được làm các công việc như sau: Phân loại chứng từ Thiết lập sổ trên excel Lựa chọn hình thức sổ kế toán. Thiết lập hệ thống sổ sách (Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ). Các công việc ban đầu liên quan đến cơ quan Thuế và Hải Quan. Các nghiệp vụ liên ...