Tag: kế toán thự hành

Khóa học kế toán và khai báo thuế

1. Các anh/chị đang đi làm kế toán, kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng nhưng chưa nắm vững hoặc còn yếu kém các kỹ năng thực hành kế toán- khai báo thuế. 2. Các anh/chị sinh viên đã học xong kế toán tài chánh tại trường đại học, cao đẳng, trung học ...