Tag: doanh thu bán hàng

Khai thuế GTGT theo quý

Trong các diễn đàn Doanh nghiệp trao đổi về thuế từ trước đến nay luôn xoáy sâu về việc dần cải thiện thủ tục hành chính, thủ tục thuế để đơn giản hóa công việc, thủ tục, lưu trữ , đi lại của của người dân cũng như của các cơ quan chức năng. ...