Tag: công ty đòi nợ

Mạnh tay trong đòi nợ thuế

Trong hàng chục giải pháp đôn thúc nợ, “trách nhiệm đảm bảo doanh số thu nợ được truy tới cùng các bộ lãnh đạo trong ngành thuế, giao nhiệm vụ cụ thể tới từng trưởng phòng, chi cục trưởng, đội trưởng”, ông Tuấn cho hay. Gánh nặng đòi nợ thuế Hai tuần nay, 9 Cục trưởng 9 ...