Tag: cao bằng

Quản chặt ô tô tái xuất qua cửa khẩu phụ Cao Bằng

Hàng hóa chỉ được tập kết tại các điểm đảm bảo công tác giám sát quản lí của cơ quan Hải quan tại biên giới (thuộc địa bàn giám sát hải quan) và các địa điểm đã được Tổng cục Hải quan công nhận hoặc thành lập. Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị ...