Doanh nghiệp được lợi từ luật sửa đổi bổ sung

Luật cũng quy định áp dụng thuế suất ưu đãi 15% đối với: thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản; trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Và kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao nhưng thời gian kéo dài thêm không quá mười lăm năm.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư; giảm bớt khó khăn về vốn, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp từng bước phục hồi và phát triển sản xuất-kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách trong dài hạn.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Hiền chất vấn thành viên Chính phủ

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Hiền chất vấn thành viên Chính phủ

Luật sửa đổi một số Luật đã Bổ sung thu nhập được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với thuế thu nhập của doanhnghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệtkhó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản. Đồng thời cũng Bổ sung thu nhập chịu thuế thuế nhập doanh nghiệp đối với Thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn; chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Luật ban hành đã bổ sung ưu đãi về thuế đối với công nghiệp hỗ trợ, đồng thời quy định cụ thể các tiêu chí xác định công nghiệp hỗ trợ để đảm bảo minh bạch, tránh lợi dụng và ưu đãi tràn lan cụ thể: “Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao; Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt – may; da – giầy; điện tử – tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.”

Việc thống nhất việc bỏ quy định khống chế đối với chi quảng cáo, khuyến mại như trong Luật sửa đổi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp phát triển thị trường, tuy nhiên cùng với việc bỏ quy định khống chế này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý chặt chẽ trong việc hạch toán chi phí quảng cáo, tránh việc lợi dụng cơ chế thông thoáng để gian lận, trốn thuế

Luật cũng quy định áp dụng thuế suất ưu đãi 15% đối với: thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản; trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Và kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao nhưng thời gian kéo dài thêm không quá mười lăm năm.

Luật này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng như chuyển mặt hàng phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác từ đối tượng chịu thuế súât 5% sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Luật hoá quy định Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải chịu thuế Thu nhập cá nhân. Bỏ quy định thu nhập từ casino ra khỏi thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân. Bổ sung thu nhập được miễn thuế đối với Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế. Và thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ. Đồng thời, Quốc hội cũng đã thông qua quy định về việc cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Và để đảm bảo tính minh bạch của chính sách thì tại Luật sửa đổi đã quy định cụ thể tỉ lệ tính trên doanh thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh cụ thể: Luật đã quy định Thuế suất đối với từng hoạt động như: Phân phối, cung cấp hàng hoá: 0,5%; Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%); Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

Ngoài ra, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Luật sửa đổi các Luật đã bổ sung quy định về phạt chậm nộp tại Luật quản lý thuế, cụ thể: Bỏ mức phạt chậm nộp 0,07% tính trên số tiền chậm nộp thuế đối với số thuế chậm nộp trên 90 ngày, giữ mức phạt chậm nộp 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền chậm nộp. Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ bằng vốn ngân sách Nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không có nguồn nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế nợ phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Luật này còn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên, như quy định “miễn thuế đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt”…