Báo cáo thuế khi lập công ty

Có quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán do Giám đốc vừa được bổ nhiệm ký thường là người đại diện đã bầu từ ban đầu, nếu là Kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ kế toán trưởng.

bao-cao-thue-khi-lap-cong-ty

Sau khi công ty thành lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đăng ký kinh doanh, công ty phải tiến hành đăng bố cáo thành lập , treo biển tại trụ sở của công ty, mở sổ sách kế toán của doanh nghiệp, kê khai thuế và nộp thuế môn bài với chi cục thuế .

Vậy công ty mới thành lập cần những loại hồ sơ nào:

1. Bạn phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao y có công chứng. .

2. Giấy chứng nhận đăng ký Mã số thuế bản photo công chứng (theo thông tư mới thì từ sau giữa tháng 7/2009 thì Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng chính là giấy chứng nhận đăng ký thuế, có nghĩa là công ty nào thành lập sau ngày này sẽ có mã số đăng ký kinh doanh theo dạng 030xxxxxx thay vì 410xxxxxxx như trước đây, và mã số này cũng chính là mã số thuế.

3. Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc hay Giám đốc.

4.Có quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hay người phụ trách kế toán do Giám đốc vừa được bổ nhiệm ký thường là người đại diện đã bầu từ ban đầu, nếu là Kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ kế toán trưởng.

5.02 CMND bản sao y có công chứng của Giám đốc và Kế toán .

6. Biên bản làm việc ban đầu với doanh nghiệp.